Koszyk
Koszyk jest pusty
Kategoria wiekowaZniżka
DorosłyPełna cenaDla pasażerów bez prawa do zniżek.
1-2 dzieci do 6 latBezpłatnie (zniżka 100%)Zniżka obowiązuje do ukończenia 5 roku życia. Pasażer zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu dającego prawo do zniżki, na którym widoczna jest data urodzenia dziecka/dzieci. W tym przypadku dokument nie musi zawierać zdjęcia (np. karta ubezpieczenia). Tylko jedno z dzieci ma prawo do własnego miejsca siedzącego.
Dziecko i uczeń od 6 do 18 latZniżka 50%Zniżka obowiązuje do ukończenia 17 roku życia. Pasażer w wieku 15-17 lat zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu, na którym widoczna jest data urodzenia podróżującego. W pociągach kategorii RJ zniżka obowiązuje tylko w klasie Low cost – bez serwisu, Standard i Relax. W pociągach kategorii R (linia R8) zniżka obowiązuje tylko w klasie Standard (2. klasa) i Low cost (2. klasa).
Student do 26 latZniżka 50%Zniżka obowiązuje do ukończenia 25 roku życia dla pasażerów uczęszczających na studia dzienne oraz dla posiadaczy karty ISIC. Podróżujący zobowiązany jest do przedstawienia ważnej legitymacji studenckiej wydanej w Republice Czeskiej lub aktualną międzynarodową legitymacją studencką ISIC. W pociągach kategorii RJ zniżka obowiązuje tylko w klasie Low cost – bez serwisu, Standard i Relax. W pociągach kategorii R (linia R8) zniżka obowiązuje tylko w klasie Standard (2. klasa) i Low cost (2. klasa).
ISIC >26/EYCA/ALIVEZniżka 10%Zniżka obowiązuje posiadaczy karty ISIC/ALIVE bez względu na wiek okaziciela karty i legitymacji EYCA do ukończenia 29 lat. Pasażer jest zobowiązany przedstawić ważny dokument ISIC/EYCA/ALIVE, dający mu prawo do zniżki, W pociągach kategorii RJ zniżka obowiązuje tylko w taryfie klasy Low cost – bez serwisu, Standard i Relax. W pociągach kategorii R (linia R8) zniżka obowiązuje w taryfie Standard (2. klasa) i Low cost (2. klasa). Należy pamiętać, że zniżka z kartami ISIC/EYCA/ALIVE nie dotyczy biletów czasowych obowiązujących w pociągach kategorii R.
Senior powyżej 65 latZniżka 50%Zniżka obowiązuje od 65 roku życia włącznie. Pasażer jest zobowiązany przedstawić dokument tożsamości potwierdzający prawo do ulgi. W pociągach kategorii RJ zniżka obowiązuje w klasie Low cost – bez serwisu, Standard i Relax. W pociągach kategorii R (linia R8) zniżka obowiązuje w klasie Standard (2. klasa) i Low cost (2. klasa).
Rodzic odwiedzający dziecko w placówce opiekuńczejZniżka 50%Obowiązuje rodziców odwiedzających swoje dzieci znajdujące się w placówce opiekuńczej na terenie Republiki Czeskiej. Aby zyskać więcej informacji lub zaaplikować ulgę, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta poprzez info@regiojet.cz.
Posiadacze legitymacji ZTPZniżka 75%Zniżka obowiązuje wyłącznie posiadaczy legitymacji ZTP wydanej w Republice Czeskiej. Pasażer jest zobowiązany udokumentować prawo do zniżki aktualną legitymacją. W pociągach kategorii RJ obowiązuje wyłącznie w klasie Low cost – bez serwisu, Standard a Relax. W pociągach kategorii R (linia R8) zniżka obowiązuje w klasie Standard (2. klasa) i Low cost (2. klasa).
Opiekun posiadacza legitymacji ZTP/PBezpłatnie (zniżka 100 %)SZniżka dotyczy wyłącznie osoby towarzyszącej posiadaczowi legitymacji ZTP/P. Pasażer jest zobowiązany udokumentować prawo do zniżki aktualną legitymacją. W pociągach kategorii RJ obowiązuje wyłącznie w klasie Low cost – bez serwisu, Standard a Relax. W pociągach kategorii R (linia R8) zniżka obowiązuje w klasie Standard (2. klasa) i Low cost (2. klasa).
3 stopień niepełnosprawnościZniżka 50%Zniżka dotyczy osób posiadających Oświadczenie o zniżce na przejazd dla osób z trzecim stopniem niepełnosprawności wydane przez Czeski Urząd Ubezpieczeń Społecznych . W pociągach kategorii RJ zniżka dotyczy tylko Klasy taryfowej Low cost, Standard i Relax (2 klasy). W pociągach kategorii R obowiązuje tylko w klasach taryfowych Standard i Low cost (2 klasa).Ceny mogą się różnić pomiędzy zakupem biletu w systemie rezerwacyjnym w internecie a punktami sprzedaży RegioJet lub STUDENT AGENCY i przy zakupie bezpośrednio w pociągu.